<<

persbericht

Fuck Focus !

EX-MKH tentoonstelling (Ellen Rodenberg, Kees Koomen en Maarten Schepers)

van 11 januari t/m 26 januari 2014

Focus is een veelgebruikte term in de fotografie.

Een onderwerp is in focus als het scherp is en in de juiste context staat.

Voordat er op het onderwerp scherp gesteld kan worden moet eerst het kader bepaald worden.

Het gezichtsveld met alle beeldelementen wordt afgetast om de uitsnede te bepalen.

Dit aftasten gebeurt vluchtig en is vaak intutief.

Het zoeken naar het juiste beeld is echter wel een uitermate belangrijke fase in het proces

om datgene wat je wil laten zien scherp te krijgen.

Het n kan niet zonder het andere.

Er kan geen sprake zijn van focus als niet eerst uit alle mogelijkheden de juiste wordt gekozen.

 

Het werk dat EX-MKH in Buro Rotterdam laat zien heeft in eerste instantie niets met fotografie te maken maar wel met focus:

hoe kan uit de vele mogelijkheden die een kunstenaar in deze tijd heeft een kernachtig beeld gemaakt worden.

Het centraal stellen van n beeld, of n focus, is verschoven naar de uithoeken van de expositieruimte.

De beeldelementen en opties om tot een beeld te komen verdelen zich over de totale ruimte in maximale entropie.

 

EX-MKH bestaat uit drie kunstenaars met ieder hun eigen belevingswerelden die gedeeltelijk overlappen,

maar ook ieder een eigen kant uit waaien. EX-MKH heeft zo drie focuspunten in een amorf artistiek organisme.

Vanuit deze punten wordt in deze tentoonstelling een nieuw totaalbeeld opgebouwd dat zich uitspreidt over de hele ruimte.

 

Het idee voor de tentoonstelling is mede genspireerd door onze ervaringen op het Malieveld in Den Haag.

Wekelijks worden daar op zaterdagochtend werken gemaakt, gepresenteerd en gedocumenteerd.

De vluchtigheid van deze werkwijze - die werkt als een laboratorium voor ons kunstenaarschap - staat in contrast met het vaak langdurige werkproces op het atelier.

Als kunstenaars de wereld een spiegel voor houden dan lijkt het ons niet relevant om n glad ideaalbeeld te laten zien,

maar eerder om de in vele scherven uiteenvallende chaos te tonen waarin wij als kunstenaar functioneren

en waaruit wij ons werk samenstellen.

De wereld is niet gefocust dus EX-MKH zegt: Fuck Focus !

 

 

EX-MKH is een samenwerkingsverband tussen de beeldend kunstenaars:

Ellen Rodenberg, Kees Koomen en Maarten Schepers.

EX-MKH is in 2006 ontstaan in de culturele broedplaats DCR in Den Haag,

Inmiddels is Fuck Focus ! de dertiende tentoonstelling. Het uitgangspunt van elke tentoonstelling is de ruimte en de mogelijkheden die deze biedt.

Zo zijn er in het verleden ook musici en collega kunstenaars uitgenodigd.

 

www.burorotterdam.nl www.ellenrodenberg.nl

www.keeskoomen.nl www.maartenschepers.nl

http://ex-mekh.nl/ e-mail:mekh@xs4all.nl ex-mekh is op facebook

 

 

 

 

 

Ellen Rodenberg 2014

 

 

 

 

 

 

2 flessen en een in Vlissingen gevonden plastic buis,

Tekst van Ellen Rodenberg over een werk van Maarten Schepers tijdens de tentoonstelling Fuck Focus van EX-MKH in BuroRotterdam.

 

Het eigenaardige van tentoonstellingen maken is,

dat het werk een soort geworteld karakter blijkt te hebben.

Waar aard een werk het best? Moet het werk aangepast of de omgeving?

Soms lijkt het zich ogenschijnlijk makkelijk te voegen zoals de 2 verbonden flessen van Maarten Schepers.

De nis waarin het werk ligt is de enige plek waar het moest liggen.

Bedenkend dat het werk ook op het Malieveld heeft gelegen en in korte tijd door een klein publiek is bekeken, herinner ik me daar iets heel anders van dan hoe ik het nu ervaar in deze uitgelichte witte nis. De fascinatie is even sterk maar met verschoven focus. Op het Malieveld stonden de flessen rechtop en de plastic slang vormde een boog daartussen. De vloeistof erin was niet heel erg aanwezig als beeld. De buisboog stond met de flessen als sokkels een tijdje rechtop maar viel ook door weer en wind regelmatig plat. Het landschapsbeeld waarin dit werk geplaatst was veranderde niet. Enkel wanneer je je focuste op het beeld, het beeld in het cameraschermpje bekeek, de camera in allerlei posities rond het beeld bewoog, zag je nog meer betekenis verschuivingen.

In de nis in de tentoonstellingsruimte van BuroRotterdam is de beleving van dit werk totaal anders. Ten eerste worden er geen handelingen mee verricht en tentweede zijn de gescheiden kleuren in de vloeistof nu opvallend. Ook nu is het geen statisch beeld omdat de vloeistof voortdurend aandacht vraagt. Het mengsel ziet er steeds anders uit.

Is rood op dit moment nu meer of minder vermengt met het blauw dan daarnet?

Staan kijken met de blik naar beneden op de boogvorm gericht; de boog die zich voegt naar de rechthoekige nisvorm, met een gevoel wat ook tijdens het maken van een kunstwerk gebeurt; je vergeet de tijd, het hier en nu, je bent zelf even geworteld in verwondering.

Ellen Rodenberg 26 januari 2014